Startsida

Välkommen till utvärderingsprojektets webbsida!

I utvärderingen (2018–2021) produceras information om hur övergångsskedena i utbildningen fungerar och om de studerandes övergångar från ett utbildningsstadium till ett annat. Läs mer på sidan Presentation.

Här finns utvärderingens eventuella saker och material.


Coronasituationen medför förändringar i utvärderingen De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden

Datainsamlingen för utvärderingen De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden som hade planerats för i år kommer på grund av coronaviruset inte att genomföras. Informationen kommer att samlas in tidigast nästa år. NCU följer med hur situationen utvecklas och vilka följderna är och beslutar utgående från det om fortsättningen av utvärderingarna. Vi informerar anordnarna om eventuella andra ändringar senare.

Den ursprungliga avsikten var att genomföra det andra skedet av datainsamlingen för utvärderingen De studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden så här:
– våren 2020 anordnare av utbildning på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet
– hösten 2020 högskolor och studerande som har börjat vid högskolor.

Anordnarnas och läroanstalternas vardag har på grund av de rådande undantagsförhållandena förändrats drastiskt. Vi vill trygga arbetsron för anordnarna och läroanstalterna samt deras personal i den här situationen och erbjuder vårt stöd i den utsträckning det är möjligt. Genom att skjuta på tidpunkten för materialinsamlingen vill vi också säkerställa utvärderingens pålitlighet.

Vänligen kontakta oss om ni har frågor.

Frågor i anknytning till utvärderingen om de studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden:

Jani Goman, utvärderingsråd, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5505
Niina Rumpu, utvärderingsexpert, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5525

Övrigt gällande NCU:

Harri Peltoniemi, direktör, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5532
Hannele Seppälä, enhetschef (utvecklingstjänster), vicedirektör, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5550
Elina Harjunen, enhetschef (allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik), förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5506
Kirsi Hiltunen, enhetschef (yrkesutbildning), förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5508
Marja-Liisa Saarilammi, enhetschef, tf.(högskoleutbildning, fritt bildningsarbete), förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn: 029 533 5528